آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 72 11,753,322,420 Rls. 106,955 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 6,000 2,153,256,000 Rls. 24,000 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 780 426,443,209 Rls. 4,721 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 380 48,429,277 Rls. 475 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 300 18,910,029 Rls. 204 $
مجموع کل
14,400,360,935 ريال
مجموع کل
136,355 دلار
[1]