آمار کل " صادرات به" کشور (اندونزي) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اندونزي 85261000 دستگاه هاي را دا ر 2,000 85,062,819,300 Rls. 941,700 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اندونزي 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 880 1,760,421,881 Rls. 19,489 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اندونزي 90189040 انکوباتور نوزاد (INFANT INCUBATOR) 800 1,520,080,510 Rls. 13,810 $
مجموع کل
88,343,321,691 ريال
مجموع کل
974,999 دلار
[1]