آمار کل " صادرات به" کشور (استراليا) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 30 2,960,727,000 Rls. 33,000 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 79 1,082,786,934 Rls. 11,658 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 750 577,872,750 Rls. 5,250 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 591 339,998,356 Rls. 3,764 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچه ها (Chests)، كابينتها، پيشخوآن هاي (Display Counters) نمايش، ويترينها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 700 316,151,500 Rls. 3,500 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 08042010 --- انجیر خشک 594 268,277,130 Rls. 2,970 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 550 149,042,850 Rls. 1,650 $
8 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 96140000 پيپ هاي استعمال دخانيات (Smoking pipes) (شامل حقه ها (Bowls) پيپ و چوب هاي سيگار يا سيگارت و قطعات مربوطه 150 135,493,500 Rls. 1,500 $
9 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 280 126,460,600 Rls. 1,400 $
10 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 121,402,176 Rls. 1,344 $
11 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 210 92,459,640 Rls. 840 $
12 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 84184000 فريزرها از نوع ا يستاده، به گنجايش حدا کثر900ليتر 200 36,131,600 Rls. 400 $
مجموع کل
6,206,804,036 ريال
مجموع کل
67,276 دلار
[1]