آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 317 11,483,257,621 Rls. 127,674 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 962 6,482,880,740 Rls. 65,939 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 50 4,934,545,000 Rls. 55,000 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,920 2,339,972,745 Rls. 25,905 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,253 2,003,842,698 Rls. 21,789 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,095 1,165,305,426 Rls. 12,324 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 500 1,017,698,000 Rls. 11,000 $
8 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85369030 ترمينال ريلي 1,800 843,088,576 Rls. 9,334 $
9 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 2,000 596,171,400 Rls. 6,600 $
10 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85321000 خازن هاي ثابت براي مدا رهاي 50 يا 60 هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0 کيلوولت آمپر راکتيو نباشد (خازنهاي قدرت) 297 534,834,989 Rls. 4,859 $
11 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 57021040 گليم دورو پشمي 476 525,626,840 Rls. 5,396 $
12 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 413 523,775,788 Rls. 5,799 $
13 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 69074010 ـ ـ ـ نقاشی شده، صنایع دستی 586 370,529,558 Rls. 4,102 $
14 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 780 281,826,480 Rls. 3,120 $
15 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 475 277,485,500 Rls. 3,072 $
16 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 700 277,378,920 Rls. 2,520 $
17 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 07095910 قارچ زیر زمینی (دنبلان کوهی) 940 181,024,197 Rls. 1,673 $
18 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 1,500 126,008,955 Rls. 1,395 $
19 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 24022000 سيگار حاوي توتون 53 122,677,800 Rls. 1,358 $
20 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 320 105,668,160 Rls. 960 $
21 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 56021000 نمد سوزنکزده و پارچه هاي با الياف دوخته بافته (Stitchbonded) 80 71,540,568 Rls. 792 $
22 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 08109020 زرشك تازه 320 56,356,352 Rls. 512 $
23 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 170 54,197,400 Rls. 600 $
24 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 69074090 ـ ـ ـ سایر 1,660 46,259,000 Rls. 500 $
25 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 100 27,098,700 Rls. 300 $
26 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 180 19,812,780 Rls. 180 $
27 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 70 15,355,930 Rls. 170 $
مجموع کل
34,484,220,123 ريال
مجموع کل
372,872 دلار
[1]