آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (فرودگاه اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه اصفهان کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 12,180 7,963,206,108 Rls. 79,828 $
2 1 1398 فرودگاه اصفهان کويت 07095910 قارچ زیر زمینی (دنبلان کوهی) 11,790 2,321,767,602 Rls. 25,411 $
3 1 1398 فرودگاه اصفهان کويت 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,000 1,625,922,000 Rls. 18,000 $
4 1 1398 فرودگاه اصفهان کويت 03063590 --- سایر 1,000 418,269,800 Rls. 3,883 $
5 1 1398 فرودگاه اصفهان کويت 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 2,400 139,106,660 Rls. 1,540 $
6 1 1398 فرودگاه اصفهان کويت 08109020 زرشك تازه 400 59,617,140 Rls. 660 $
مجموع کل
12,527,889,310 ريال
مجموع کل
129,322 دلار
[1]