آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران گرجستان 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن مواد معدني با قير. 116,105 51,119,173,820 Rls. 464,420 $
2 1 1398 غرب تهران گرجستان 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي، پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 483,510 19,620,651,862 Rls. 204,972 $
3 1 1398 غرب تهران گرجستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 92,640 9,358,242,474 Rls. 97,386 $
4 1 1398 غرب تهران گرجستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 112,960 4,152,785,446 Rls. 45,974 $
5 1 1398 غرب تهران گرجستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 85,730 3,553,971,615 Rls. 37,205 $
6 1 1398 غرب تهران گرجستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 23,000 3,513,291,400 Rls. 39,100 $
7 1 1398 غرب تهران گرجستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 21,300 3,367,013,475 Rls. 37,275 $
8 1 1398 غرب تهران گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 26,572 2,880,320,823 Rls. 31,887 $
9 1 1398 غرب تهران گرجستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 46,610 1,701,969,430 Rls. 18,970 $
10 1 1398 غرب تهران گرجستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 5,600 1,517,527,200 Rls. 16,800 $
11 1 1398 غرب تهران گرجستان 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم، الومينيوم، نيكل و روي 24,100 1,198,563,119 Rls. 10,889 $
12 1 1398 غرب تهران گرجستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 12,360 357,251,195 Rls. 3,955 $
13 1 1398 غرب تهران گرجستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 9,440 249,669,356 Rls. 2,764 $
14 1 1398 غرب تهران گرجستان 56049000 ساير نخ نسجي ونوا رها، واشكال همانند آغشته ياا ندوده با كائوچو يا موادپلاستيكي 470 106,136,575 Rls. 1,175 $
مجموع کل
102,696,567,790 ريال
مجموع کل
1,012,771 دلار
[1]