آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 2,898,958 140,102,382,291 Rls. 1,495,559 $
2 1 1398 غرب تهران پاکستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 46,400 54,798,034,181 Rls. 578,513 $
3 1 1398 غرب تهران پاکستان 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 373,877 21,447,867,647 Rls. 220,980 $
4 1 1398 غرب تهران پاکستان 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 201,030 20,628,548,160 Rls. 215,140 $
5 1 1398 غرب تهران پاکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 326,780 19,779,364,163 Rls. 212,407 $
6 1 1398 غرب تهران پاکستان 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 75,150 12,541,226,625 Rls. 125,125 $
7 1 1398 غرب تهران پاکستان 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 61,000 8,265,103,500 Rls. 91,500 $
8 1 1398 غرب تهران پاکستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 147,050 7,635,753,775 Rls. 73,818 $
9 1 1398 غرب تهران پاکستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 52,080 7,611,776,850 Rls. 76,348 $
10 1 1398 غرب تهران پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 50,000 7,452,142,500 Rls. 82,500 $
11 1 1398 غرب تهران پاکستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 60,665 7,226,320,000 Rls. 80,000 $
12 1 1398 غرب تهران پاکستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 30,714 5,314,988,360 Rls. 51,686 $
13 1 1398 غرب تهران پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 18,000 5,151,322,800 Rls. 46,800 $
14 1 1398 غرب تهران پاکستان 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 71,608 5,123,254,695 Rls. 46,545 $
15 1 1398 غرب تهران پاکستان 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 19,000 3,736,851,800 Rls. 36,314 $
16 1 1398 غرب تهران پاکستان 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 572,170 3,323,327,354 Rls. 36,716 $
17 1 1398 غرب تهران پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 13,701 3,016,165,542 Rls. 27,402 $
18 1 1398 غرب تهران پاکستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 21,200 2,800,206,240 Rls. 25,440 $
19 1 1398 غرب تهران پاکستان 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 19,000 2,574,376,500 Rls. 28,500 $
20 1 1398 غرب تهران پاکستان 04031090 ماست 67,301 2,374,427,458 Rls. 24,950 $
21 1 1398 غرب تهران پاکستان 39089090 ساير پلي آميد هابه اشکال ا بتدا يي غير مذكور در جاي ديگر 22,000 2,368,581,600 Rls. 26,400 $
22 1 1398 غرب تهران پاکستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 7,353 2,279,723,302 Rls. 25,238 $
23 1 1398 غرب تهران پاکستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 6,600 2,179,405,800 Rls. 19,800 $
24 1 1398 غرب تهران پاکستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 61,365 2,096,275,838 Rls. 22,661 $
25 1 1398 غرب تهران پاکستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 73,052 2,049,130,148 Rls. 19,758 $
26 1 1398 غرب تهران پاکستان 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 8,000 1,761,136,000 Rls. 16,000 $
27 1 1398 غرب تهران پاکستان 39233090 قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پلاستيکي 6,570 1,446,332,940 Rls. 13,140 $
28 1 1398 غرب تهران پاکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 48,000 1,268,017,920 Rls. 11,520 $
29 1 1398 غرب تهران پاکستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 17,600 1,162,349,760 Rls. 12,868 $
30 1 1398 غرب تهران پاکستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 10,785 1,045,344,287 Rls. 9,497 $
31 1 1398 غرب تهران پاکستان 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 22,120 795,035,600 Rls. 7,223 $
32 1 1398 غرب تهران پاکستان 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 3,780 467,801,750 Rls. 4,250 $
مجموع کل
359,822,575,386 ريال
مجموع کل
3,764,598 دلار
[1]