آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران هند 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 2,117,500 162,453,201,900 Rls. 1,708,300 $
2 1 1398 غرب تهران هند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 23,300 28,212,546,899 Rls. 312,331 $
3 1 1398 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 151,400 24,006,485,100 Rls. 218,100 $
4 1 1398 غرب تهران هند 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 17,500 1,400,103,120 Rls. 12,720 $
مجموع کل
216,072,337,019 ريال
مجموع کل
2,251,451 دلار
[1]