آمار کل " صادرات به" کشور (لاتوي) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران لاتوي 28182000 اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي 40,000 7,660,490,400 Rls. 82,800 $
مجموع کل
7,660,490,400 ريال
مجموع کل
82,800 دلار
[1]