آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران قزاقستان 29052900 مونو الکل هاي اشباع نشده غير از الکلهاي ترپن دار غير حلقوي 50,400 10,498,320,000 Rls. 95,378 $
2 1 1398 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 170,041 7,741,184,862 Rls. 81,104 $
3 1 1398 غرب تهران قزاقستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 15,600 5,151,322,800 Rls. 46,800 $
4 1 1398 غرب تهران قزاقستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 90,670 2,667,491,753 Rls. 25,189 $
5 1 1398 غرب تهران قزاقستان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 3,800 1,254,809,400 Rls. 11,400 $
6 1 1398 غرب تهران قزاقستان 84604000 ماشين هاي هموا رکردن ياصاف کردن، براي کار بر روي فلز 4,000 1,100,710,000 Rls. 10,000 $
7 1 1398 غرب تهران قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 28,482 718,476,866 Rls. 7,954 $
8 1 1398 غرب تهران قزاقستان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 670 221,242,710 Rls. 2,010 $
9 1 1398 غرب تهران قزاقستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 960 158,502,240 Rls. 1,440 $
مجموع کل
29,512,060,631 ريال
مجموع کل
281,275 دلار
[1]