آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران فدراسيون روسيه 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 336,600 95,013,933,300 Rls. 988,890 $
2 1 1398 غرب تهران فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 537,500 43,802,258,000 Rls. 430,000 $
3 1 1398 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 40,000 32,064,000,000 Rls. 354,969 $
4 1 1398 غرب تهران فدراسيون روسيه 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 70,800 12,580,287,980 Rls. 139,475 $
5 1 1398 غرب تهران فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 10,335 11,475,486,489 Rls. 127,041 $
6 1 1398 غرب تهران فدراسيون روسيه 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 18,553 5,362,923,059 Rls. 59,371 $
7 1 1398 غرب تهران فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 20,400 2,026,982,760 Rls. 22,440 $
8 1 1398 غرب تهران فدراسيون روسيه 27111310 بوتان مايع شده درظروف کمتر از يک هزار سانتي متر مکعب 18,576 1,827,084,683 Rls. 20,227 $
9 1 1398 غرب تهران فدراسيون روسيه 28301000 سولفور سديم 20,000 660,426,000 Rls. 6,000 $
10 1 1398 غرب تهران فدراسيون روسيه 29052900 مونو الکل هاي اشباع نشده غير از الکلهاي ترپن دار غير حلقوي 920 191,636,000 Rls. 1,741 $
11 1 1398 غرب تهران فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 16,300 102,907,693 Rls. 935 $
12 1 1398 غرب تهران فدراسيون روسيه 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 154 55,642,664 Rls. 616 $
مجموع کل
205,163,568,628 ريال
مجموع کل
2,151,704 دلار
[1]