آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,530,000 120,066,210,090 Rls. 1,329,210 $
2 1 1398 غرب تهران عراق 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,990,300 117,957,552,361 Rls. 1,228,754 $
3 1 1398 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 593,940 94,433,597,942 Rls. 1,006,298 $
4 1 1398 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 765,713 93,733,193,614 Rls. 973,766 $
5 1 1398 غرب تهران عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 548,750 83,337,997,980 Rls. 842,220 $
6 1 1398 غرب تهران عراق 04031090 ماست 1,813,059 79,944,767,652 Rls. 838,365 $
7 1 1398 غرب تهران عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 395,178 63,959,403,597 Rls. 662,421 $
8 1 1398 غرب تهران عراق 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي، پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,351,230 56,353,456,199 Rls. 567,104 $
9 1 1398 غرب تهران عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,072,750 53,668,900,570 Rls. 588,600 $
10 1 1398 غرب تهران عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,984,165 50,836,414,316 Rls. 541,483 $
11 1 1398 غرب تهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 1,175,000 27,630,693,750 Rls. 293,750 $
12 1 1398 غرب تهران عراق 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 93,494 26,019,386,709 Rls. 261,060 $
13 1 1398 غرب تهران عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 226,151 23,942,072,772 Rls. 234,072 $
14 1 1398 غرب تهران عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 108,376 22,468,390,231 Rls. 226,188 $
15 1 1398 غرب تهران عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 15,775 19,236,734,827 Rls. 212,963 $
16 1 1398 غرب تهران عراق 34021130 الكيل بنزن سولفونه 261,320 18,805,311,824 Rls. 189,358 $
17 1 1398 غرب تهران عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,400 18,677,977,350 Rls. 207,400 $
18 1 1398 غرب تهران عراق 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 800,000 18,503,600,000 Rls. 168,106 $
19 1 1398 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 473,450 17,805,355,438 Rls. 192,694 $
20 1 1398 غرب تهران عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 68,949 17,742,476,633 Rls. 196,208 $
21 1 1398 غرب تهران عراق 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآورده هاي مربوط به آن ها 40,869 14,766,623,604 Rls. 163,476 $
22 1 1398 غرب تهران عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 362,590 14,462,571,706 Rls. 148,263 $
23 1 1398 غرب تهران عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 94,572 13,895,583,182 Rls. 126,242 $
24 1 1398 غرب تهران عراق 61159900 جورا ب زنانه و پاپوش، کشباف يا قلاب باف، ا زسايرا لياف نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 15,000 13,549,350,000 Rls. 150,000 $
25 1 1398 غرب تهران عراق 41044100 چرم وپوست موکنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب کامل دا نه دا نه لايه لايه بريده نشده به حالت خشک 9,300 13,385,718,570 Rls. 121,610 $
26 1 1398 غرب تهران عراق 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 222,176 13,304,533,217 Rls. 136,097 $
27 1 1398 غرب تهران عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 37,298 13,228,953,037 Rls. 146,453 $
28 1 1398 غرب تهران عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 57,302 12,282,804,998 Rls. 135,979 $
29 1 1398 غرب تهران عراق 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 251,841 12,045,112,551 Rls. 123,088 $
30 1 1398 غرب تهران عراق 73053100 لوله ا زآهن ياا زفولاد،جوش داده شده ا زدرا زا، باقطرخارجي بيش از 4/406 mm وسطح مقطع مدور غير مذكور در جاي ديگر 33,333 11,996,801,028 Rls. 133,332 $
31 1 1398 غرب تهران عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 453,000 11,879,465,190 Rls. 131,860 $
32 1 1398 غرب تهران عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 63,200 11,417,585,600 Rls. 126,400 $
33 1 1398 غرب تهران عراق 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 200,000 10,938,445,000 Rls. 115,000 $
34 1 1398 غرب تهران عراق 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 99,855 10,805,462,754 Rls. 119,826 $
35 1 1398 غرب تهران عراق 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا 500 kva بجز ترا نسفورماتور جريان و ولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 30,096 10,080,716,400 Rls. 111,600 $
36 1 1398 غرب تهران عراق 39233010 --- پریفرم (PET) 63,663 9,480,150,679 Rls. 104,251 $
37 1 1398 غرب تهران عراق 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 7,800 8,805,680,000 Rls. 97,485 $
38 1 1398 غرب تهران عراق 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر 164,370 8,758,299,840 Rls. 96,960 $
39 1 1398 غرب تهران عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 176,996 8,354,295,588 Rls. 86,329 $
40 1 1398 غرب تهران عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 62,456 7,710,844,756 Rls. 85,364 $
41 1 1398 غرب تهران عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 29,447 7,532,865,214 Rls. 79,746 $
42 1 1398 غرب تهران عراق 73242900 وا ن حمام ا ز آهن (به استثناءچدن) يا فولاد. 27,000 7,485,271,257 Rls. 82,867 $
43 1 1398 غرب تهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 45,600 6,953,578,060 Rls. 70,283 $
44 1 1398 غرب تهران عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 132,155 5,863,102,734 Rls. 64,908 $
45 1 1398 غرب تهران عراق 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهي ها 15,552 5,831,964,648 Rls. 63,036 $
46 1 1398 غرب تهران عراق 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دارويي 200,000 5,715,870,000 Rls. 60,000 $
47 1 1398 غرب تهران عراق 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگ آميزي نشده (Crust) 2,550 5,690,975,760 Rls. 51,703 $
48 1 1398 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 14,600 5,468,327,280 Rls. 49,680 $
49 1 1398 غرب تهران عراق 40149000 اشياء براي بهداشت يا داروخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده، غير مذکور در جاي ديگر 4,480 5,221,768,240 Rls. 47,440 $
50 1 1398 غرب تهران عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 37,800 5,159,775,735 Rls. 56,700 $
51 1 1398 غرب تهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 19,572 4,082,508,504 Rls. 39,144 $
52 1 1398 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 136,492 3,605,705,818 Rls. 32,758 $
53 1 1398 غرب تهران عراق 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 16,170 3,559,696,140 Rls. 32,340 $
54 1 1398 غرب تهران عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 22,500 3,048,603,750 Rls. 33,750 $
55 1 1398 غرب تهران عراق 39051200 پلي استات وينيل بصورت ديسپرسيون مايع 46,072 2,990,973,848 Rls. 33,112 $
56 1 1398 غرب تهران عراق 76042900 ميله و ساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 15,239 2,746,677,512 Rls. 30,478 $
57 1 1398 غرب تهران عراق 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچه ها (Chests)، كابينتها، پيشخوآن هاي (Display Counters) نمايش، ويترينها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 3,000 2,716,875,135 Rls. 30,078 $
58 1 1398 غرب تهران عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 35,775 2,310,128,126 Rls. 25,575 $
59 1 1398 غرب تهران عراق 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 24,750 2,179,405,800 Rls. 19,800 $
60 1 1398 غرب تهران عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 21,750 1,768,190,176 Rls. 19,575 $
61 1 1398 غرب تهران عراق 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 8,000 1,761,136,000 Rls. 16,000 $
62 1 1398 غرب تهران عراق 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 10,250 1,666,570,050 Rls. 18,450 $
63 1 1398 غرب تهران عراق 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 50,000 1,625,922,000 Rls. 18,000 $
64 1 1398 غرب تهران عراق 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 23,700 1,565,209,620 Rls. 14,220 $
65 1 1398 غرب تهران عراق 04039010 فرآورده هاي مخصوص تغذيه کودکان شيرخوا ر غير از رديف 04031010 18,003 1,545,573,666 Rls. 17,103 $
66 1 1398 غرب تهران عراق 69099010 گلوله هاي سراميکي که داراي بيش از50%وزني آلومين ويا مخلوط يا ترکيبي از آلومين و سيليس باشد 6,000 1,199,930,436 Rls. 13,284 $
67 1 1398 غرب تهران عراق 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال)، ارد چوب 25,000 1,133,490,500 Rls. 12,500 $
68 1 1398 غرب تهران عراق 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 6,714 1,119,477,789 Rls. 11,749 $
69 1 1398 غرب تهران عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 48,000 1,040,590,080 Rls. 11,520 $
70 1 1398 غرب تهران عراق 35052000 چسب ها بر اساس نشاسته يا فکول يا بر اساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 22,568 894,216,804 Rls. 8,124 $
71 1 1398 غرب تهران عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 23,460 862,461,292 Rls. 9,548 $
72 1 1398 غرب تهران عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 22,900 841,866,280 Rls. 9,320 $
73 1 1398 غرب تهران عراق 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 25,000 790,378,750 Rls. 8,750 $
74 1 1398 غرب تهران عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 2,040 785,906,940 Rls. 8,700 $
75 1 1398 غرب تهران عراق 68062090 ورميکوليت متورق کف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آن ها باهم 28,000 726,255,600 Rls. 8,040 $
76 1 1398 غرب تهران عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 32,340 709,714,953 Rls. 7,857 $
77 1 1398 غرب تهران عراق 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 23,000 619,061,100 Rls. 6,900 $
78 1 1398 غرب تهران عراق 48051990 ـ ـ ـ سایر/ساير كاغذها و مقواهاي قشرنزده و اندوده نشده به شكل رول يا ورق، كه تحت عملياتي بيش از آنچه در يادداشت 3 اين فصل مذكور است، قرار نگرفته باشند. 22,810 613,947,117 Rls. 6,843 $
79 1 1398 غرب تهران عراق 83091000 طشتک ا ز فلز معمولي. 3,174 569,536,212 Rls. 6,348 $
80 1 1398 غرب تهران عراق 08071100 هندوا نه، تازه 19,960 396,634,639 Rls. 4,391 $
81 1 1398 غرب تهران عراق 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 255 275,177,500 Rls. 2,500 $
82 1 1398 غرب تهران عراق 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) با درجه خلوص 33% و کمتر 93,571 222,137,072 Rls. 2,332 $
83 1 1398 غرب تهران عراق 28365000 کربنات کلسيم 25,000 144,526,400 Rls. 1,600 $
84 1 1398 غرب تهران عراق 33049100 پودرها حتي پودرهاي بهم فشرده براي مصارف آرايشي 60 125,412,084 Rls. 1,356 $
85 1 1398 غرب تهران عراق 56072900 ريسمان، طناب و کابل، ازسيزا ل، يا، ازگونه آگاو به غير از آن هايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 490 66,391,815 Rls. 735 $
86 1 1398 غرب تهران عراق 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 1,000 43,229,500 Rls. 479 $
87 1 1398 غرب تهران عراق 49029010 کاتالوگ هاي تجاري و همانند که کمتر از چهارباردرهفته منتشرمي شود 216 6,604,260 Rls. 60 $
مجموع کل
1,367,556,113,751 ريال
مجموع کل
14,369,315 دلار
[1]