آمار کل " صادرات به" کشور (سوئيس) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران سوئيس 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 21,660 2,264,930,967 Rls. 20,577 $
مجموع کل
2,264,930,967 ريال
مجموع کل
20,577 دلار
[1]