آمار کل " صادرات به" کشور (سنگاپور) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران سنگاپور 50071010 ـ ـ ـ ترمه 490 2,709,870,000 Rls. 30,000 $
2 1 1398 غرب تهران سنگاپور 94059100 اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 1,850 501,325,950 Rls. 5,550 $
3 1 1398 غرب تهران سنگاپور 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 685 338,011,118 Rls. 3,742 $
4 1 1398 غرب تهران سنگاپور 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 95 259,966,862 Rls. 2,878 $
مجموع کل
3,809,173,930 ريال
مجموع کل
42,170 دلار
[1]