آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري چک) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران جمهوري چک 20059900 ساير سبزيجات و مخلوط هاي سبزيجات به غير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 6,800 1,220,178,400 Rls. 13,600 $
2 1 1398 غرب تهران جمهوري چک 09109110 ساير ادويه جات مخلوط يادداشت ا- ب فصل در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 3,100 973,451,150 Rls. 10,850 $
3 1 1398 غرب تهران جمهوري چک 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,050 551,771,850 Rls. 6,150 $
4 1 1398 غرب تهران جمهوري چک 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 1,500 403,735,500 Rls. 4,500 $
5 1 1398 غرب تهران جمهوري چک 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 1,280 287,100,800 Rls. 3,200 $
6 1 1398 غرب تهران جمهوري چک 33019012 ساير عرقيات سنتي 580 182,129,570 Rls. 2,030 $
7 1 1398 غرب تهران جمهوري چک 09109120 سايرادويه جات مخلوط يادداشت 1-ب فصل به صورت کوبيده دربسته هاي غير خرده فروشي 950 92,231,132 Rls. 1,028 $
8 1 1398 غرب تهران جمهوري چک 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 300 78,055,530 Rls. 870 $
مجموع کل
3,788,653,932 ريال
مجموع کل
42,228 دلار
[1]