آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 146,400 52,625,675,400 Rls. 582,600 $
2 1 1398 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 19,670 19,544,485,730 Rls. 216,370 $
3 1 1398 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 247,500 17,885,142,000 Rls. 198,000 $
4 1 1398 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 08071100 هندوا نه، تازه 44,335 880,978,737 Rls. 9,753 $
مجموع کل
90,936,281,867 ريال
مجموع کل
1,006,723 دلار
[1]