آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران ترکيه 08071100 هندوا نه، تازه 8,327,788 177,081,119,454 Rls. 1,839,656 $
2 1 1398 غرب تهران ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 48,328 30,557,939,384 Rls. 338,296 $
3 1 1398 غرب تهران ترکيه 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 688,530 29,848,292,937 Rls. 280,282 $
4 1 1398 غرب تهران ترکيه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 286,000 20,871,452,800 Rls. 225,317 $
5 1 1398 غرب تهران ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 247,450 20,784,526,458 Rls. 228,598 $
6 1 1398 غرب تهران ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده يا تازه دباغي شده 16,700 19,337,273,280 Rls. 175,680 $
7 1 1398 غرب تهران ترکيه 74062000 پودر مس با ساختا رلايه ا ي، فلس. 24,576 15,539,478,528 Rls. 172,032 $
8 1 1398 غرب تهران ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 151,069 12,722,999,030 Rls. 119,890 $
9 1 1398 غرب تهران ترکيه 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 71,890 7,792,502,172 Rls. 86,268 $
10 1 1398 غرب تهران ترکيه 32061910 گرانول مستربچ (Master Batch) 97,000 7,628,423,075 Rls. 77,540 $
11 1 1398 غرب تهران ترکيه 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري، وفوتوني كارمي كند) براي کار کردن روي هر نوع مواد از طريق برداشتن آن ها 17,700 6,395,293,200 Rls. 70,800 $
12 1 1398 غرب تهران ترکيه 28301000 سولفور سديم 166,750 6,114,680,280 Rls. 60,297 $
13 1 1398 غرب تهران ترکيه 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 20,000 5,058,424,000 Rls. 56,000 $
14 1 1398 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 22,250 4,898,159,500 Rls. 44,500 $
15 1 1398 غرب تهران ترکيه 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 141,449 3,833,020,786 Rls. 42,434 $
16 1 1398 غرب تهران ترکيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 23,000 3,635,742,250 Rls. 40,250 $
17 1 1398 غرب تهران ترکيه 41039000 ـ سایر/ساير پوست‌هاي خام (تازه يا نمك‌زده، خشك‌شده، آهك‌زده، اسيدشويي شده) پيكله (Pickled يا محفوظ شده به نحوي ديگر، اما دباغي نشده، پارشمينه نشده يا آماده نشده به نحوي ديگر)، حتي موكنده يا لايه لايه بريده شده، غير از آنهايي كه در يادداشت 1 ـ ب  يا 1 ـ ج 23,800 3,577,028,400 Rls. 39,600 $
18 1 1398 غرب تهران ترکيه 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 22,550 3,338,049,440 Rls. 36,080 $
19 1 1398 غرب تهران ترکيه 72029920 فروفسفور داراي بيش از 15% وزني فسفر 98,696 2,870,665,556 Rls. 31,780 $
20 1 1398 غرب تهران ترکيه 40029900 ساير محصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که در جاي ديگر مذکور نباشد (غير ازشيره يالاتکس) 18,000 2,797,053,840 Rls. 30,965 $
21 1 1398 غرب تهران ترکيه 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم؛ پلي سولفورها؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 48,000 2,192,614,320 Rls. 19,920 $
22 1 1398 غرب تهران ترکيه 70071990 ساير شيشه هاي ا يمني آب دا ده غير مذکور در جاي ديگر 45,210 2,041,887,045 Rls. 22,605 $
23 1 1398 غرب تهران ترکيه 84688000 ماشين آلات و دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري ياجوشکاري، که در جاي ديگرمذکور نباشد 2,889 1,952,129,800 Rls. 21,100 $
24 1 1398 غرب تهران ترکيه 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 23,773 1,833,192,064 Rls. 19,814 $
25 1 1398 غرب تهران ترکيه 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 49,570 1,822,297,246 Rls. 20,174 $
26 1 1398 غرب تهران ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 19,800 1,754,421,669 Rls. 15,939 $
27 1 1398 غرب تهران ترکيه 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 11,400 1,401,564,656 Rls. 15,516 $
28 1 1398 غرب تهران ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 25,000 1,307,093,125 Rls. 11,875 $
29 1 1398 غرب تهران ترکيه 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 18,538 1,088,374,121 Rls. 12,049 $
30 1 1398 غرب تهران ترکيه 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 7,230 979,618,005 Rls. 10,845 $
31 1 1398 غرب تهران ترکيه 32029000 ساير مواد دباغي غيرآلي؛ فرآورده دباغي، حتي داراي مواد طبيعي دباغي، فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 24,000 951,013,440 Rls. 8,640 $
32 1 1398 غرب تهران ترکيه 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 7,220 870,991,823 Rls. 7,913 $
33 1 1398 غرب تهران ترکيه 69074090 ـ ـ ـ سایر 49,610 592,106,595 Rls. 6,590 $
34 1 1398 غرب تهران ترکيه 44219990 --- ساير 80 28,905,280 Rls. 320 $
35 1 1398 غرب تهران ترکيه 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 598 15,570,425 Rls. 141 $
مجموع کل
403,513,903,984 ريال
مجموع کل
4,189,706 دلار
[1]