آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيکستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران تاجيکستان 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 24,710 6,463,039,950 Rls. 71,550 $
2 1 1398 غرب تهران تاجيکستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 24,000 2,601,475,200 Rls. 28,800 $
3 1 1398 غرب تهران تاجيکستان 40169990 ساير اشيا از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غير مذکور در جاي ديگر 14,000 1,752,540,000 Rls. 19,402 $
4 1 1398 غرب تهران تاجيکستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دو يا چندشماره 8202 لغايت 8205 آماده شده بصورت مجموعه براي خرده فروشي. 6,409 406,589,280 Rls. 4,501 $
مجموع کل
11,223,644,430 ريال
مجموع کل
124,253 دلار
[1]