آمار کل " صادرات به" کشور (بحرين) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران بحرين 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآورده هاي مربوط به آن ها 6,800 3,567,272,868 Rls. 39,492 $
2 1 1398 غرب تهران بحرين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 11,000 2,121,854,350 Rls. 23,650 $
3 1 1398 غرب تهران بحرين 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 7,700 1,517,527,200 Rls. 16,800 $
4 1 1398 غرب تهران بحرين 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,188 919,729,878 Rls. 10,182 $
5 1 1398 غرب تهران بحرين 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 7,387 667,278,389 Rls. 7,387 $
6 1 1398 غرب تهران بحرين 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 6,223 497,261,145 Rls. 5,505 $
7 1 1398 غرب تهران بحرين 20029010 رب گوجه فرنگي 2,544 317,145,119 Rls. 3,511 $
مجموع کل
9,608,068,949 ريال
مجموع کل
106,527 دلار
[1]