آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 309,060 30,920,214,756 Rls. 301,680 $
2 1 1398 غرب تهران ايتاليا 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 157,491 12,455,613,755 Rls. 133,057 $
3 1 1398 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر، که در جاي ديگرگفته نشده. 121,750 10,568,630,767 Rls. 117,206 $
4 1 1398 غرب تهران ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 10,632 1,653,753,268 Rls. 18,308 $
مجموع کل
55,598,212,546 ريال
مجموع کل
570,251 دلار
[1]