آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 335,552 56,170,098,310 Rls. 604,939 $
2 1 1398 غرب تهران افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 200,650 44,040,758,745 Rls. 442,315 $
3 1 1398 غرب تهران افغانستان 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 110,480 27,592,017,160 Rls. 273,361 $
4 1 1398 غرب تهران افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 215,350 18,854,694,190 Rls. 196,910 $
5 1 1398 غرب تهران افغانستان 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 49,859 16,100,200,530 Rls. 163,042 $
6 1 1398 غرب تهران افغانستان 73143900 شبکه توري، پرچين، ا زآهن ياا زفولاد،جوش دا ده شده درنقاط تقاطع، که در جاي ديگرگفته نشده. 230,270 13,833,863,506 Rls. 140,044 $
7 1 1398 غرب تهران افغانستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 373,570 13,675,143,161 Rls. 152,075 $
8 1 1398 غرب تهران افغانستان 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 170,440 13,158,906,410 Rls. 127,710 $
9 1 1398 غرب تهران افغانستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 130,890 12,872,770,478 Rls. 131,582 $
10 1 1398 غرب تهران افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 115,590 12,529,445,261 Rls. 138,709 $
11 1 1398 غرب تهران افغانستان 40114000 تايربادي نو از کائوچو براي موتورسيکلت 83,593 12,320,875,600 Rls. 136,400 $
12 1 1398 غرب تهران افغانستان 32091010 رنگ رويه و آستري ا تومبيل بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 23,245 12,146,554,992 Rls. 110,352 $
13 1 1398 غرب تهران افغانستان 29225020 ترامادول هيدروكلرايد 3,938 11,474,901,750 Rls. 127,035 $
14 1 1398 غرب تهران افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 77,357 9,826,578,530 Rls. 105,786 $
15 1 1398 غرب تهران افغانستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 11,138 9,336,702,722 Rls. 94,404 $
16 1 1398 غرب تهران افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 34,091 8,825,712,922 Rls. 80,182 $
17 1 1398 غرب تهران افغانستان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 247,500 8,031,021,900 Rls. 74,720 $
18 1 1398 غرب تهران افغانستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 184,290 7,983,779,750 Rls. 75,004 $
19 1 1398 غرب تهران افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 48,000 7,799,961,273 Rls. 70,863 $
20 1 1398 غرب تهران افغانستان 49029090 ساير روزنامه مجله و نشريات ادوا ري که کمتر از چهار بار در هفته منتشر شودغير مذکور 33,700 7,736,734,720 Rls. 77,545 $
21 1 1398 غرب تهران افغانستان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 77,250 7,197,866,365 Rls. 79,685 $
22 1 1398 غرب تهران افغانستان 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي، پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 192,690 7,069,500,200 Rls. 78,425 $
23 1 1398 غرب تهران افغانستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 91,500 7,063,861,400 Rls. 73,200 $
24 1 1398 غرب تهران افغانستان 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 19,100 6,659,295,500 Rls. 60,500 $
25 1 1398 غرب تهران افغانستان 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 56,177 6,354,306,415 Rls. 70,346 $
26 1 1398 غرب تهران افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 20,080 5,911,356,832 Rls. 59,728 $
27 1 1398 غرب تهران افغانستان 28012000 يد 2,400 5,867,503,920 Rls. 64,957 $
28 1 1398 غرب تهران افغانستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 49,790 5,845,008,932 Rls. 64,708 $
29 1 1398 غرب تهران افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 62,400 5,812,017,120 Rls. 56,160 $
30 1 1398 غرب تهران افغانستان 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 28,000 5,462,203,840 Rls. 57,828 $
31 1 1398 غرب تهران افغانستان 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 87,000 5,368,734,216 Rls. 48,775 $
32 1 1398 غرب تهران افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 50,888 5,313,770,560 Rls. 50,888 $
33 1 1398 غرب تهران افغانستان 52081900 ساير پارچه هاي تار و پودباف، از پنبه، سفيدنشده، غير مذکور در جاي ديگر، باحدا قل 85% پنبه به وزن هرمتر كمتر از 200 گرم 15,450 5,174,102,680 Rls. 51,067 $
34 1 1398 غرب تهران افغانستان 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 72,428 5,013,859,644 Rls. 47,264 $
35 1 1398 غرب تهران افغانستان 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 7,224 4,319,629,501 Rls. 39,531 $
36 1 1398 غرب تهران افغانستان 39206200 صفحه، ورق،..ازپلي اتيلن ترفتالات، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه يا جورنشده با مواد ديگر 25,100 4,144,173,150 Rls. 37,650 $
37 1 1398 غرب تهران افغانستان 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 19,859 3,653,670,846 Rls. 34,626 $
38 1 1398 غرب تهران افغانستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 23,650 3,529,477,010 Rls. 35,390 $
39 1 1398 غرب تهران افغانستان 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 13,500 2,971,917,000 Rls. 27,000 $
40 1 1398 غرب تهران افغانستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 49,965 2,749,903,793 Rls. 24,983 $
41 1 1398 غرب تهران افغانستان 33051000 شامپوها 9,852 2,711,048,730 Rls. 24,630 $
42 1 1398 غرب تهران افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 33,665 2,641,483,858 Rls. 23,998 $
43 1 1398 غرب تهران افغانستان 85363090 سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 12,380 2,629,045,835 Rls. 23,885 $
44 1 1398 غرب تهران افغانستان 87085031 توپي محور (Hub) براي اتوبوس، ميني بوس، كاميون، كاميونت و كشنده تريلر 14,000 2,512,132,000 Rls. 28,000 $
45 1 1398 غرب تهران افغانستان 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 57,928 2,440,494,212 Rls. 22,172 $
46 1 1398 غرب تهران افغانستان 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 21,700 2,429,850,100 Rls. 26,900 $
47 1 1398 غرب تهران افغانستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 7,710 2,426,144,820 Rls. 22,380 $
48 1 1398 غرب تهران افغانستان 17029010 مالتو دکسترين 25,000 2,258,225,000 Rls. 25,000 $
49 1 1398 غرب تهران افغانستان 04031090 ماست 53,861 2,231,442,250 Rls. 21,977 $
50 1 1398 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 9,290 2,211,253,920 Rls. 24,480 $
51 1 1398 غرب تهران افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 47,072 2,168,603,682 Rls. 23,944 $
52 1 1398 غرب تهران افغانستان 87141090 --- سایر 11,250 2,157,258,690 Rls. 22,470 $
53 1 1398 غرب تهران افغانستان 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 7,500 2,058,327,700 Rls. 18,700 $
54 1 1398 غرب تهران افغانستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دارويي 76,400 1,838,195,150 Rls. 20,350 $
55 1 1398 غرب تهران افغانستان 39174000 لوا زم و ملحقات لوله و شيلنگ ا ز مواد پلاستيکي 7,700 1,695,093,400 Rls. 15,400 $
56 1 1398 غرب تهران افغانستان 39233010 --- پریفرم (PET) 6,700 1,682,985,590 Rls. 15,290 $
57 1 1398 غرب تهران افغانستان 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 2,300 1,598,230,920 Rls. 14,520 $
58 1 1398 غرب تهران افغانستان 44111291 پروفيل روكش شده 23,400 1,479,589,020 Rls. 16,380 $
59 1 1398 غرب تهران افغانستان 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 23,300 1,473,265,990 Rls. 16,310 $
60 1 1398 غرب تهران افغانستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 9,079 1,382,625,557 Rls. 15,353 $
61 1 1398 غرب تهران افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 4,320 1,378,969,488 Rls. 12,528 $
62 1 1398 غرب تهران افغانستان 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso) 17,908 1,206,829,074 Rls. 13,431 $
63 1 1398 غرب تهران افغانستان 85443090 ساير مجموعه سيمها براي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 1,150 1,139,234,850 Rls. 10,350 $
64 1 1398 غرب تهران افغانستان 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 10,550 1,048,268,045 Rls. 11,605 $
65 1 1398 غرب تهران افغانستان 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 3,500 1,018,156,750 Rls. 9,250 $
66 1 1398 غرب تهران افغانستان 73142000 شبکه، توروپرچين، ازمفتول آهني يافولادي،كه بزرگترين قطر مقطع عرضي آن ها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي آن ها 100 سانتيمتر مربع 9,080 984,224,784 Rls. 10,896 $
67 1 1398 غرب تهران افغانستان 21011100 عصاره ها، اسانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 3,500 971,439,000 Rls. 10,500 $
68 1 1398 غرب تهران افغانستان 85442000 کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور 3,400 915,133,800 Rls. 10,200 $
69 1 1398 غرب تهران افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 24,850 913,587,506 Rls. 10,114 $
70 1 1398 غرب تهران افغانستان 29153100 استات اتيل 8,360 883,507,949 Rls. 9,781 $
71 1 1398 غرب تهران افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 4,438 821,282,286 Rls. 8,877 $
72 1 1398 غرب تهران افغانستان 68091100 صفحه، ورق، لوحه، چهارگوش واشياء همانند، تزيين نشده از گچ يا تركيباتي كه اساس آن ها گچ باشد،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يا مقوا 49,000 776,660,976 Rls. 7,056 $
73 1 1398 غرب تهران افغانستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,572 766,094,160 Rls. 6,960 $
74 1 1398 غرب تهران افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 41,029 757,935,076 Rls. 8,206 $
75 1 1398 غرب تهران افغانستان 28362000 کربنات دي سديم 24,000 686,843,040 Rls. 6,240 $
76 1 1398 غرب تهران افغانستان 76042900 ميله و ساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 2,220 616,169,880 Rls. 6,660 $
77 1 1398 غرب تهران افغانستان 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي يا مقاصد مشابه غير ازشماره هاي 7010 يا7011 نقاشي شده، تراش خورده، صنايع دستي 5,250 577,872,750 Rls. 5,250 $
78 1 1398 غرب تهران افغانستان 73079100 فلانج ا زآهن يا ا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن). 3,000 564,556,250 Rls. 6,250 $
79 1 1398 غرب تهران افغانستان 85462013 ساير مقره هاي عايق برق ا ز سرا ميک، بدون قطعات فلزي، بجز موا رد مذکور 4,500 563,989,728 Rls. 6,096 $
80 1 1398 غرب تهران افغانستان 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 880 482,190,720 Rls. 5,280 $
81 1 1398 غرب تهران افغانستان 76101000 در، پنجره وچهارچوب آن ها، دوره وآستانه در، ا زآلومينيوم. 1,500 418,269,800 Rls. 3,800 $
82 1 1398 غرب تهران افغانستان 84796090 سايردستگاه هاي خنک کردن هوا از طريق تبخيري به جز رديف 84796010 2,800 410,093,660 Rls. 4,564 $
83 1 1398 غرب تهران افغانستان 84622900 ماشين هاي خم کردن، تاکردن، را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها) بدون كنترل شماره اي 3,500 394,763,600 Rls. 4,400 $
84 1 1398 غرب تهران افغانستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 2,500 275,177,500 Rls. 2,500 $
85 1 1398 غرب تهران افغانستان 84622100 ماشين هاي خم کردن، تاکردن، راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)، با کنترل شماره ا ي 575 272,425,725 Rls. 2,475 $
86 1 1398 غرب تهران افغانستان 25309090 ساير مواد معدني غير مذکور 25,000 220,142,000 Rls. 2,000 $
87 1 1398 غرب تهران افغانستان 73219090 اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد 500 137,588,750 Rls. 1,250 $
88 1 1398 غرب تهران افغانستان 56049000 ساير نخ نسجي ونوا رها، واشكال همانند آغشته ياا ندوده با كائوچو يا موادپلاستيكي 1,100 124,202,375 Rls. 1,375 $
89 1 1398 غرب تهران افغانستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير از ليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي غير مذكور در جاي ديگر 850 92,135,580 Rls. 1,020 $
90 1 1398 غرب تهران افغانستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 70 19,592,638 Rls. 178 $
مجموع کل
491,255,514,998 ريال
مجموع کل
5,006,921 دلار
[1]