آمار کل " صادرات به" کشور (اسلووني) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران اسلووني 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 1,850 2,195,782,806 Rls. 19,949 $
2 1 1398 غرب تهران اسلووني 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 345 893,062,926 Rls. 8,114 $
مجموع کل
3,088,845,732 ريال
مجموع کل
28,062 دلار
[1]