آمار کل " صادرات به" کشور (استراليا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,520 8,783,938,695 Rls. 97,905 $
2 1 1398 غرب تهران استراليا 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 14,418 2,344,218,208 Rls. 25,952 $
3 1 1398 غرب تهران استراليا 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 4,401 715,496,009 Rls. 7,921 $
4 1 1398 غرب تهران استراليا 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 1,480 534,747,680 Rls. 5,920 $
5 1 1398 غرب تهران استراليا 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 65 103,715,164 Rls. 1,156 $
مجموع کل
12,482,115,756 ريال
مجموع کل
138,854 دلار
[1]