آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران ازبکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 80,440 21,753,997,905 Rls. 241,320 $
2 1 1398 غرب تهران ازبکستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 53,050 12,672,165,081 Rls. 140,289 $
3 1 1398 غرب تهران ازبکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 51,200 6,084,900,369 Rls. 61,433 $
4 1 1398 غرب تهران ازبکستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 52,030 4,668,079,570 Rls. 52,030 $
5 1 1398 غرب تهران ازبکستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون و ملاط. 11,770 3,189,516,990 Rls. 35,310 $
6 1 1398 غرب تهران ازبکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 112,464 2,764,500,369 Rls. 30,605 $
7 1 1398 غرب تهران ازبکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 24,592 649,639,042 Rls. 7,192 $
8 1 1398 غرب تهران ازبکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 15,471 447,218,879 Rls. 4,951 $
مجموع کل
52,230,018,205 ريال
مجموع کل
573,130 دلار
[1]