آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران ارمنستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري که با ساير مواد جور نشده باشد، با لوازم و ملحقات 9,660 2,730,206,180 Rls. 29,510 $
2 1 1398 غرب تهران ارمنستان 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 22,935 2,589,619,519 Rls. 28,669 $
3 1 1398 غرب تهران ارمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 22,500 2,168,347,645 Rls. 24,005 $
4 1 1398 غرب تهران ارمنستان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 13,257 1,796,192,165 Rls. 19,885 $
5 1 1398 غرب تهران ارمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 9,660 1,787,447,760 Rls. 19,320 $
6 1 1398 غرب تهران ارمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 46,400 1,705,772,836 Rls. 18,884 $
7 1 1398 غرب تهران ارمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 9,980 1,335,965,910 Rls. 14,790 $
8 1 1398 غرب تهران ارمنستان 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 10,400 962,187,200 Rls. 10,400 $
9 1 1398 غرب تهران ارمنستان 69074090 ـ ـ ـ سایر 47,000 357,180,395 Rls. 3,245 $
مجموع کل
15,432,919,610 ريال
مجموع کل
168,708 دلار
[1]