آمار کل " صادرات به" کشور (اتريش) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران اتريش 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 6,878 55,521,518,724 Rls. 614,659 $
مجموع کل
55,521,518,724 ريال
مجموع کل
614,659 دلار
[1]