آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (شیراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 شیراز پاکستان 69074090 ـ ـ ـ سایر 373,048 4,064,358,980 Rls. 38,840 $
2 1 1398 شیراز پاکستان 28141000 آمونياک بدون آب 278,450 4,015,679,329 Rls. 40,372 $
3 1 1398 شیراز پاکستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک به غير از پودرقالب گيري 25,000 3,742,414,000 Rls. 34,000 $
4 1 1398 شیراز پاکستان 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 7,715 1,062,482,342 Rls. 9,653 $
5 1 1398 فرودگاه شیراز پاکستان 28141000 آمونياک بدون آب 19,530 255,968,307 Rls. 2,853 $
مجموع کل
13,140,902,958 ريال
مجموع کل
125,718 دلار
[1]