آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (شیراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 شیراز هلند 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 7,829 1,360,147,347 Rls. 15,058 $
2 1 1398 شیراز هلند 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 1,754 869,010,545 Rls. 9,621 $
3 1 1398 شیراز هلند 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 960 364,206,528 Rls. 4,032 $
4 1 1398 شیراز هلند 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو و محلول هاي آبي روغن هاي اسانسي به استثناي گلاب استحصالي از گل محمدي و ساير عرقيات سنتي 2,772 286,845,026 Rls. 3,176 $
5 1 1398 شیراز هلند 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 933 283,212,683 Rls. 3,135 $
6 1 1398 فرودگاه شیراز هلند 84039090 ساير اجزاء و قطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غير مذکور در جاي ديگر 132 71,057,448 Rls. 792 $
مجموع کل
3,234,479,577 ريال
مجموع کل
35,813 دلار
[1]