آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شیراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه شیراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 597,391 203,330,478,665 Rls. 2,085,723 $
2 1 1398 شیراز عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 11,196,621 196,502,874,147 Rls. 1,966,829 $
3 1 1398 شیراز عراق 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 1,526,290 139,219,430,344 Rls. 1,410,156 $
4 1 1398 شیراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 431,691 44,483,803,699 Rls. 485,159 $
5 1 1398 فرودگاه شیراز عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 619,042 23,298,761,015 Rls. 247,617 $
6 1 1398 شیراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 575,100 13,727,870,525 Rls. 143,775 $
7 1 1398 شیراز عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 170,477 11,807,999,099 Rls. 128,557 $
8 1 1398 شیراز عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 53,696 9,751,254,061 Rls. 97,414 $
9 1 1398 شیراز عراق 29051100 متانول 350,000 7,888,548,338 Rls. 82,188 $
10 1 1398 شیراز عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 53,838 7,465,960,756 Rls. 73,921 $
11 1 1398 فرودگاه شیراز عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 332,118 5,222,273,833 Rls. 58,207 $
12 1 1398 شیراز عراق 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 31,364 4,959,359,497 Rls. 49,684 $
13 1 1398 فرودگاه شیراز عراق 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 19,200 4,390,264,320 Rls. 46,080 $
14 1 1398 شیراز عراق 69074090 ـ ـ ـ سایر 388,660 3,075,323,445 Rls. 32,186 $
15 1 1398 شیراز عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 699,580 2,883,750,129 Rls. 26,199 $
16 1 1398 شیراز عراق 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 28,576 2,857,373,433 Rls. 29,097 $
17 1 1398 شیراز عراق 76061210 ورق كمپوزيتي از آلياژهاي الومينيوم 12,500 2,775,540,000 Rls. 30,000 $
18 1 1398 شیراز عراق 23099010 خوراك آماده آبزيان 100,000 2,207,200,000 Rls. 24,435 $
19 1 1398 شیراز عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 9,270 2,068,308,072 Rls. 21,038 $
20 1 1398 شیراز عراق 68091900 لوحه،صفحه، ورق و همانند ا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آن ها گچ باشد تزئيين نشده، که در جاي ديگر گفته نشده 97,975 1,731,541,893 Rls. 19,169 $
21 1 1398 شیراز عراق 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 6,910 1,650,807,640 Rls. 18,276 $
22 1 1398 شیراز عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 7,898 1,359,451,450 Rls. 15,050 $
23 1 1398 شیراز عراق 04031090 ماست 22,369 1,293,691,938 Rls. 14,334 $
24 1 1398 فرودگاه شیراز عراق 04031090 ماست 25,611 1,262,166,475 Rls. 13,106 $
25 1 1398 شیراز عراق 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 13,400 1,083,948,000 Rls. 12,000 $
26 1 1398 شیراز عراق 04039010 فرآورده هاي مخصوص تغذيه کودکان شيرخوا ر غير از رديف 04031010 9,750 634,488,444 Rls. 6,858 $
27 1 1398 شیراز عراق 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 3,180 590,751,660 Rls. 6,540 $
28 1 1398 شیراز عراق 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 3,198 338,191,776 Rls. 3,744 $
29 1 1398 شیراز عراق 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 2,981 269,270,749 Rls. 2,997 $
30 1 1398 شیراز عراق 20057000 زيتون، محفوظ شده به جز در سرکه يا درجوهر سرکه، يخ نزده 390 42,002,985 Rls. 465 $
31 1 1398 فرودگاه شیراز عراق 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري، کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 259 39,744,760 Rls. 440 $
مجموع کل
698,212,431,148 ريال
مجموع کل
7,151,242 دلار
[1]