آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (شیراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 شیراز ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 65,524 7,212,292,204 Rls. 65,524 $
2 1 1398 شیراز ترکيه 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 22,040 3,153,754,292 Rls. 28,652 $
3 1 1398 شیراز ترکيه 28141000 آمونياک بدون آب 39,650 523,185,568 Rls. 5,792 $
مجموع کل
10,889,232,064 ريال
مجموع کل
99,968 دلار
[1]