آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيکستان) گمرک (شیراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 شیراز تاجيکستان 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 55,800 7,984,550,340 Rls. 88,394 $
مجموع کل
7,984,550,340 ريال
مجموع کل
88,394 دلار
[1]