آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (شیراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 شیراز افغانستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 2,386,717 42,686,634,921 Rls. 411,527 $
2 1 1398 شیراز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 347,094 38,543,620,848 Rls. 400,185 $
3 1 1398 شیراز افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 30,276 10,619,036,946 Rls. 105,966 $
4 1 1398 شیراز افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 200,000 4,571,175,000 Rls. 50,780 $
5 1 1398 شیراز افغانستان 04031090 ماست 52,506 3,985,657,757 Rls. 38,253 $
6 1 1398 شیراز افغانستان 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 8,499 1,296,474,576 Rls. 11,779 $
7 1 1398 شیراز افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,113 546,062,231 Rls. 4,961 $
8 1 1398 شیراز افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 5,644 311,145,582 Rls. 3,042 $
9 1 1398 شیراز افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 153 14,813,956 Rls. 164 $
مجموع کل
102,574,621,817 ريال
مجموع کل
1,026,657 دلار
[1]