آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (شیراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 شیراز ارمنستان 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 48,000 6,340,089,600 Rls. 57,600 $
مجموع کل
6,340,089,600 ريال
مجموع کل
57,600 دلار
[1]