آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (شهرکرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 شهرکرد کويت 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 21,627 3,051,707,431 Rls. 31,189 $
مجموع کل
3,051,707,431 ريال
مجموع کل
31,189 دلار
[1]