آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (شهرکرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 شهرکرد پاکستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگرگفته نشده. 24,570 1,367,317,560 Rls. 15,240 $
2 1 1398 شهرکرد پاکستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 11,750 827,052,324 Rls. 9,156 $
مجموع کل
2,194,369,884 ريال
مجموع کل
24,396 دلار
[1]