آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (شهرکرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 شهرکرد ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 19,459 2,372,941,927 Rls. 26,270 $
مجموع کل
2,372,941,927 ريال
مجموع کل
26,270 دلار
[1]