آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (شهرکرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 شهرکرد افغانستان 76052100 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم، بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش از7ميليمتر. 72,676 23,531,618,487 Rls. 242,915 $
2 1 1398 شهرکرد افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگرگفته نشده. 79,060 4,708,762,187 Rls. 50,030 $
3 1 1398 شهرکرد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 2,150 263,289,832 Rls. 2,392 $
مجموع کل
28,503,670,506 ريال
مجموع کل
295,337 دلار
[1]