آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شلمچه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه، تازه 12,077,845 224,969,745,770 Rls. 2,410,705 $
2 1 1398 شلمچه عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 4,011,492 203,223,233,600 Rls. 2,183,699 $
3 1 1398 شلمچه عراق 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 155,000 153,681,996,467 Rls. 1,396,208 $
4 1 1398 شلمچه عراق 08055020 لیمو تازه 894,973 117,108,509,935 Rls. 1,296,466 $
5 1 1398 شلمچه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 369,760 49,245,071,908 Rls. 489,148 $
6 1 1398 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 275,690 38,268,216,330 Rls. 411,870 $
7 1 1398 شلمچه عراق 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي براي نيمه تريلرها 71,539 19,685,868,137 Rls. 178,847 $
8 1 1398 شلمچه عراق 84219900 اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها 68,000 18,330,216,000 Rls. 204,000 $
9 1 1398 شلمچه عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 87,600 12,710,472,890 Rls. 138,910 $
10 1 1398 شلمچه عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 122,310 12,112,941,670 Rls. 126,230 $
11 1 1398 شلمچه عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 380,000 11,711,554,400 Rls. 106,400 $
12 1 1398 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 1,698,394 11,309,868,327 Rls. 114,367 $
13 1 1398 شلمچه عراق 08052100 ـ ـ نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 180,000 10,438,419,240 Rls. 115,560 $
14 1 1398 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 1,199,865 7,679,319,935 Rls. 85,015 $
15 1 1398 شلمچه عراق 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي، حتي مسلح شده براي كف 1,414,847 7,606,966,406 Rls. 84,214 $
16 1 1398 شلمچه عراق 68062090 ورميکوليت متورق کف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آن ها باهم 70,000 7,316,649,000 Rls. 81,000 $
17 1 1398 شلمچه عراق 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 1,594,029 7,279,741,372 Rls. 76,513 $
18 1 1398 شلمچه عراق 08105000 کيوي، تازه 120,238 7,279,105,301 Rls. 80,584 $
19 1 1398 شلمچه عراق 39174000 لوا زم و ملحقات لوله و شيلنگ ا ز مواد پلاستيکي 39,181 7,078,361,098 Rls. 78,362 $
20 1 1398 شلمچه عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 25,000 6,739,050,000 Rls. 75,000 $
21 1 1398 شلمچه عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 41,400 6,040,148,220 Rls. 66,930 $
22 1 1398 شلمچه عراق 62104000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا، مردانه يا پسرا نه، ا ز پارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903، 5907 2,360 5,968,940,320 Rls. 66,080 $
23 1 1398 شلمچه عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 272,473 4,799,360,428 Rls. 53,132 $
24 1 1398 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 81,059 4,773,338,986 Rls. 52,844 $
25 1 1398 شلمچه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 23,557 3,405,312,971 Rls. 37,699 $
26 1 1398 شلمچه عراق 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 29,791 3,288,052,899 Rls. 36,521 $
27 1 1398 شلمچه عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 18,400 2,592,713,287 Rls. 28,703 $
28 1 1398 شلمچه عراق 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 92,000 2,493,080,400 Rls. 27,600 $
29 1 1398 شلمچه عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 16,000 2,254,611,840 Rls. 24,960 $
30 1 1398 شلمچه عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 18,000 2,167,896,000 Rls. 24,000 $
31 1 1398 شلمچه عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 12,420 1,785,578,688 Rls. 19,872 $
32 1 1398 شلمچه عراق 85381000 تابلو، پانل،كنسول ميزها، کابينت و ساير تکيه گاه هاي شماره 8537، مجهزنشده به دستگاه هاي مربوط به آن ها 4,000 1,761,136,000 Rls. 16,000 $
33 1 1398 شلمچه عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 11,590 1,758,490,278 Rls. 18,080 $
34 1 1398 شلمچه عراق 69074090 ـ ـ ـ سایر 279,416 1,201,917,674 Rls. 13,306 $
35 1 1398 شلمچه عراق 28365000 کربنات کلسيم 324,872 1,173,735,026 Rls. 12,994 $
36 1 1398 شلمچه عراق 42021900 رختدا ن، چمدا ن، کيف برک، کيف ا سناد، کيف مدرسه که در جاي ديگر مذکور نباشند 3,220 1,063,285,860 Rls. 9,660 $
37 1 1398 شلمچه عراق 84332000 ماشين هاي علف زني (همچنين ميله هاي برش براي سوا رکردن روي ترا کتور)، غير مذکور در جاي ديگر 5,080 1,004,208,304 Rls. 11,176 $
38 1 1398 شلمچه عراق 84248990 ساير وسايل مکانيکي حتي دستي براي پاشيدن موادابگون يا پودر، غير مذكور در جاي ديگر 5,200 939,421,600 Rls. 10,400 $
39 1 1398 شلمچه عراق 84313120 انواع کابين وفرم کابين آسانسور 2,710 894,877,230 Rls. 8,130 $
40 1 1398 شلمچه عراق 28272000 کلرورکلسيم 214,214 870,681,231 Rls. 9,639 $
41 1 1398 شلمچه عراق 25081000 بنتونيت 195,746 861,745,859 Rls. 7,829 $
42 1 1398 شلمچه عراق 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 3,500 847,546,700 Rls. 7,700 $
43 1 1398 شلمچه عراق 39233010 --- پریفرم (PET) 4,634 669,699,206 Rls. 7,414 $
44 1 1398 شلمچه عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 7,000 656,023,160 Rls. 5,960 $
45 1 1398 شلمچه عراق 64039900 کفش با تخت كائوچو يا پلاستيك ورويه ا ز چرم طبيعي، که قوزک پا را نميپوشاند. 4,900 539,347,900 Rls. 4,900 $
46 1 1398 شلمچه عراق 28275990 برمورهاغيرازبرمورهاي سديم ياپتاسيم 92,635 334,668,945 Rls. 3,705 $
47 1 1398 شلمچه عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 700 308,198,800 Rls. 2,800 $
48 1 1398 شلمچه عراق 25132090 ريگ سنباده ها، سنگ سنباده طبيعي، بيجاده طبيعي و ساينده هاي طبيعي کارشده يا به صورت قطعات منظم 97,000 306,666,955 Rls. 3,395 $
49 1 1398 شلمچه عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,380 258,226,566 Rls. 2,346 $
50 1 1398 شلمچه عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 850 233,900,875 Rls. 2,125 $
51 1 1398 شلمچه عراق 85167900 دستگاه هاي الکتروترميک براي مصارف خانگي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 750 165,106,500 Rls. 1,500 $
52 1 1398 شلمچه عراق 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 741 138,817,623 Rls. 1,443 $
53 1 1398 شلمچه عراق 04031090 ماست 1,455 80,021,617 Rls. 727 $
54 1 1398 شلمچه عراق 84649000 ساير ماشين هاي ا بزا ربراي کار روي سنگ، سرا ميک، بتون، يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد 300 56,455,625 Rls. 625 $
55 1 1398 شلمچه عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 150 31,163,505 Rls. 345 $
مجموع کل
989,499,684,864 ريال
مجموع کل
10,333,638 دلار
[1]