آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (سنندج)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 سنندج عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 3,219,672 188,805,429,503 Rls. 1,782,371 $
2 1 1398 سنندج عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 3,644,150 175,119,733,033 Rls. 1,757,295 $
3 1 1398 سنندج عراق 08105000 کيوي، تازه 1,267,753 92,767,802,304 Rls. 950,377 $
4 1 1398 سنندج عراق 08055020 لیمو تازه 728,378 83,706,594,571 Rls. 851,993 $
5 1 1398 سنندج عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 1,301,045 62,342,352,085 Rls. 628,406 $
6 1 1398 سنندج عراق 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 808,204 43,314,453,781 Rls. 440,535 $
7 1 1398 سنندج عراق 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 1,027,894 37,238,487,320 Rls. 384,097 $
8 1 1398 سنندج عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 777,600 30,076,835,809 Rls. 333,492 $
9 1 1398 سنندج عراق 08071100 هندوا نه، تازه 594,697 29,513,501,793 Rls. 304,150 $
10 1 1398 سنندج عراق 07031000 پياز و موسير 747,392 28,994,442,777 Rls. 320,422 $
11 1 1398 سنندج عراق 07129010 سير خشك شده 258,243 27,413,536,001 Rls. 277,346 $
12 1 1398 سنندج عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 751,209 27,171,685,860 Rls. 281,626 $
13 1 1398 سنندج عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 88,407 14,417,687,015 Rls. 142,853 $
14 1 1398 سنندج عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 290,156 13,667,670,648 Rls. 138,409 $
15 1 1398 سنندج عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 277,886 10,207,392,599 Rls. 105,370 $
16 1 1398 سنندج عراق 25221000 آهک زنده 2,121,466 10,197,730,038 Rls. 106,641 $
17 1 1398 سنندج عراق 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 293,817 9,977,891,631 Rls. 97,483 $
18 1 1398 سنندج عراق 25309090 ساير مواد معدني غير مذکور 3,503,143 8,987,135,538 Rls. 88,124 $
19 1 1398 سنندج عراق 08052100 ـ ـ نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 126,983 8,420,449,313 Rls. 81,521 $
20 1 1398 سنندج عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 51,908 7,492,008,763 Rls. 77,862 $
21 1 1398 سنندج عراق 07089000 ساير سبزيجات غلافدار، تازه يا سرد کرده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 199,213 7,078,421,713 Rls. 74,601 $
22 1 1398 سنندج عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 11,737 6,210,263,118 Rls. 64,554 $
23 1 1398 سنندج عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 37,497 5,991,961,066 Rls. 58,436 $
24 1 1398 سنندج عراق 39233090 قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پلاستيکي 18,456 5,334,026,169 Rls. 55,371 $
25 1 1398 سنندج عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 31,689 5,285,333,189 Rls. 51,062 $
26 1 1398 سنندج عراق 07082000 لوبيا، تازه يا سرد کرده گونهphaselous، گونه vigna 101,430 4,749,304,128 Rls. 48,834 $
27 1 1398 سنندج عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,888,686 4,173,678,733 Rls. 42,496 $
28 1 1398 سنندج عراق 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچه ها (Chests)، كابينتها، پيشخوآن هاي (Display Counters) نمايش، ويترينها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 9,166 3,403,825,200 Rls. 35,100 $
29 1 1398 سنندج عراق 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 10,475 3,206,266,126 Rls. 32,098 $
30 1 1398 سنندج عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 99,008 3,065,265,311 Rls. 33,101 $
31 1 1398 سنندج عراق 94034000 مبل هاي چوبي از انواعي که در آشپزخانه مورد استفاده قرار مي گيرند 6,271 2,761,020,964 Rls. 27,882 $
32 1 1398 سنندج عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي با تخت بيروني كائوچو يا پلاستيك ورويه از مواد نسجي غير مذكور در جاي ديگر 6,024 2,667,717,525 Rls. 27,729 $
33 1 1398 سنندج عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 6,059 2,468,872,228 Rls. 27,332 $
34 1 1398 سنندج عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 8,305 2,324,156,601 Rls. 25,719 $
35 1 1398 سنندج عراق 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40% به هم فشرده نشده 630,937 1,988,687,200 Rls. 18,067 $
36 1 1398 سنندج عراق 08101000 توت فرنگي، تازه 12,944 1,919,492,593 Rls. 20,967 $
37 1 1398 سنندج عراق 62053000 پيرا هن مردانه يا پسرا نه ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي. 1,104 1,837,086,912 Rls. 19,857 $
38 1 1398 سنندج عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 58,727 1,815,345,222 Rls. 18,952 $
39 1 1398 سنندج عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 14,085 1,781,197,551 Rls. 19,719 $
40 1 1398 سنندج عراق 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 9,349 1,749,358,403 Rls. 15,893 $
41 1 1398 سنندج عراق 44201090 مجسمه هاي كوچك و ساير اشياء، تزئيني ازچوب غير ازصنايع دستي 4,713 1,386,082,104 Rls. 14,139 $
42 1 1398 سنندج عراق 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 20,334 1,372,397,518 Rls. 13,768 $
43 1 1398 سنندج عراق 39173200 ساير لوله ها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات 6,910 1,250,902,460 Rls. 13,940 $
44 1 1398 سنندج عراق 44151000 صندوق، صندوقچه، قفسه،...وظروف بسته بندي همانند، ا زچوب، قرقره براي کابل ازچوب 4,560 1,235,700,720 Rls. 13,680 $
45 1 1398 سنندج عراق 73211900 وسائل خورا ک پزي، خورا ک گرم کن، باسوخت جامد، ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 6,940 1,100,653,274 Rls. 11,474 $
46 1 1398 سنندج عراق 63079090 ساير اشياءدوخته و مهيا و همچنين ا لگوي لباس غير مذکور در جاي ديگر 809 1,089,709,678 Rls. 11,646 $
47 1 1398 سنندج عراق 07032000 سير 9,195 1,082,878,498 Rls. 9,838 $
48 1 1398 سنندج عراق 70080020 شيشه عايق چند جدا ره با دوقاب شيشه اي درزگيري شده که با لايه هوا يا گازا زهم جدا شده ا ند 26,900 1,023,505,718 Rls. 11,216 $
49 1 1398 سنندج عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 7,275 893,715,126 Rls. 9,894 $
50 1 1398 سنندج عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 29,162 877,082,634 Rls. 8,748 $
51 1 1398 سنندج عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 4,780 820,799,447 Rls. 7,457 $
52 1 1398 سنندج عراق 39263000 يرا ق آلات براي مبل، بدنه وسائط نقليه يا همانند ا ز مواد پلاستيکي 2,910 788,572,170 Rls. 8,730 $
53 1 1398 سنندج عراق 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 5,300 746,840,172 Rls. 8,268 $
54 1 1398 سنندج عراق 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 2,053 738,975,748 Rls. 8,212 $
55 1 1398 سنندج عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 19,400 727,871,082 Rls. 8,058 $
56 1 1398 سنندج عراق 62079900 زيرپوش چسبان و همانند، لباس حوله ا ي حمام، ربدوشامبر و همانند، مردانه يا پسرا نه، از مواد نسجي غير از پنبه 1,610 698,062,512 Rls. 7,728 $
57 1 1398 سنندج عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 5,044 678,813,954 Rls. 7,566 $
58 1 1398 سنندج عراق 76071190 ساير ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 1,350 668,681,325 Rls. 6,075 $
59 1 1398 سنندج عراق 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 10,670 553,510,518 Rls. 5,983 $
60 1 1398 سنندج عراق 84191110 پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 1,261 536,135,001 Rls. 5,387 $
61 1 1398 سنندج عراق 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 2,040 529,281,350 Rls. 5,100 $
62 1 1398 سنندج عراق 84238210 باسکول الکترونيکي سيار با ظرفيت توزين 500 تا5000كيلوگرم 3,577 481,342,435 Rls. 5,365 $
63 1 1398 سنندج عراق 62034200 شلوار، شلوار سر هم داراي بند وپيش بند، نيم شلوار وشلوار، شلوار خيلي كوتاه مردانه يا پسرا نه ا ز پنبه. 184 476,281,792 Rls. 5,148 $
64 1 1398 سنندج عراق 76151010 رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,019 461,688,820 Rls. 4,586 $
65 1 1398 سنندج عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 664 439,927,542 Rls. 4,410 $
66 1 1398 سنندج عراق 84331100 ماشين هاي چمن زني براي چمن زار، پارك يازمين ورزشي، داراي موتور، که آلت برش دريک سطح ا فقي ميچرخد 990 435,881,160 Rls. 3,960 $
67 1 1398 سنندج عراق 94069090 ـ ـ ـ ساير 3,480 429,276,900 Rls. 3,900 $
68 1 1398 سنندج عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 912 401,539,008 Rls. 3,648 $
69 1 1398 سنندج عراق 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 23,784 377,105,309 Rls. 3,805 $
70 1 1398 سنندج عراق 06049000 شاخ و برگ و ساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 1,805 363,713,740 Rls. 4,030 $
71 1 1398 سنندج عراق 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (به استثناء آينه هاي عقب بين وسائط نقليه زميني) 4,365 309,738,141 Rls. 3,429 $
72 1 1398 سنندج عراق 73219090 اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد 1,900 308,925,180 Rls. 3,420 $
73 1 1398 سنندج عراق 76071990 ساير ورق هابه جز ورق هاي نورد شده به ضخامت کمتراز 7ميکرون 679 306,666,955 Rls. 3,395 $
74 1 1398 سنندج عراق 69072300 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 60,960 304,318,401 Rls. 3,369 $
75 1 1398 سنندج عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 1,062 287,788,194 Rls. 3,186 $
76 1 1398 سنندج عراق 25081000 بنتونيت 24,796 245,568,401 Rls. 2,231 $
77 1 1398 سنندج عراق 64051000 ساير کفش ها که در جاي ديگر گفته نشده، با رويه ا زچرم طبيعي يا چرم دوباره ساخته شده. 600 225,461,184 Rls. 2,496 $
78 1 1398 سنندج عراق 94033000 مبل هاي چوبي از انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار مي گيرند 760 205,950,120 Rls. 2,280 $
79 1 1398 سنندج عراق 63053900 جوا ل وکيسه براي بسته بندي، ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي، غير مذکور در جاي ديگر 1,535 205,109,391 Rls. 2,088 $
80 1 1398 سنندج عراق 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان و همانند، کشباف ياقلاب باف، ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 184 204,120,768 Rls. 2,206 $
81 1 1398 سنندج عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 1,090 201,689,240 Rls. 2,180 $
82 1 1398 سنندج عراق 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها)، که در جاي ديگرمذکور نباشد 300 198,127,800 Rls. 1,800 $
83 1 1398 سنندج عراق 83025000 رخت آويز، کلاه آويز، پايه واشياء همانندا زفلزمعمولي. 785 160,483,518 Rls. 1,458 $
84 1 1398 سنندج عراق 76071110 ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 291 160,153,305 Rls. 1,455 $
85 1 1398 سنندج عراق 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 2,420 159,823,092 Rls. 1,452 $
86 1 1398 سنندج عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 400 155,970,607 Rls. 1,417 $
87 1 1398 سنندج عراق 57024900 کف پوش هاي مخملي باف ا زساير مواد نسجي، آماده مصرف، غير مذکور در جاي ديگر 194 154,099,400 Rls. 1,400 $
88 1 1398 سنندج عراق 61149000 لباس هاي کشباف يا قلاب باف، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 178 134,947,046 Rls. 1,226 $
89 1 1398 سنندج عراق 73218900 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناء خورا ک پزي يا خورا ک گرم کن)، باسوخت جامد، ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 760 126,564,624 Rls. 1,368 $
90 1 1398 سنندج عراق 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 1,000 126,460,600 Rls. 1,400 $
91 1 1398 سنندج عراق 19051000 نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot) 2,213 121,766,044 Rls. 1,106 $
92 1 1398 سنندج عراق 07039000 ـ تره‌فرنگی و سایر سبزیجات سیر گونه/پياز، موسير، سير، تره‌فرنگي (LEEK) و ساير سبزيجات سيرگونه، تازه يا سرد كرده. 3,396 119,977,390 Rls. 1,090 $
93 1 1398 سنندج عراق 07094000 کرفس به غير ازكرفس غده دار، تازه يا سرد کرده 3,007 117,909,081 Rls. 1,287 $
94 1 1398 سنندج عراق 61159900 جورا ب زنانه و پاپوش، کشباف يا قلاب باف، ا زسايرا لياف نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 97 70,095,304 Rls. 776 $
95 1 1398 سنندج عراق 58109900 گلدوزي و قلابدوزي بازمينه نمايان ازساير مواد نسجي، بصورت توپ، نوا رياداراي فرم مشخص. 265 67,828,694 Rls. 646 $
96 1 1398 سنندج عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 357 63,636,528 Rls. 642 $
97 1 1398 سنندج عراق 62099000 لباس و متفرعات لباس نوزا دا ن، ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 49 53,113,452 Rls. 588 $
98 1 1398 سنندج عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 388 52,571,478 Rls. 582 $
99 1 1398 سنندج عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 242 42,707,548 Rls. 388 $
100 1 1398 سنندج عراق 39174000 لوا زم و ملحقات لوله و شيلنگ ا ز مواد پلاستيکي 146 39,564,102 Rls. 438 $
مجموع کل
1,007,242,163,637 ريال
مجموع کل
10,154,700 دلار