آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 سمنان گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 255,630 4,161,831,813 Rls. 39,878 $
2 1 1398 سمنان گرجستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 22,000 2,179,405,800 Rls. 19,800 $
3 1 1398 سمنان گرجستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 23,750 1,241,738,469 Rls. 11,281 $
4 1 1398 سمنان گرجستان 28289010 هيپوکلريت سديم 25,440 141,219,475 Rls. 1,526 $
مجموع کل
7,724,195,557 ريال
مجموع کل
72,486 دلار
[1]