آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 سمنان پاکستان 27101910 روغن موتور 48,224 2,526,502,130 Rls. 27,970 $
2 1 1398 سمنان پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,040,420 2,269,052,012 Rls. 23,227 $
3 1 1398 سمنان پاکستان 28365000 کربنات کلسيم 70,200 315,651,790 Rls. 3,510 $
مجموع کل
5,111,205,932 ريال
مجموع کل
54,707 دلار
[1]