آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 سمنان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 497,646 113,496,629,662 Rls. 1,031,122 $
مجموع کل
113,496,629,662 ريال
مجموع کل
1,031,122 دلار
[1]