آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 سمنان جمهوري عربي سوريه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 150,000 6,435,941,250 Rls. 71,250 $
مجموع کل
6,435,941,250 ريال
مجموع کل
71,250 دلار
[1]