آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 سمنان ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 275,000 12,964,163,125 Rls. 130,625 $
2 1 1398 سمنان ترکمنستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 74,480 2,932,849,942 Rls. 30,314 $
3 1 1398 سمنان ترکمنستان 38249990 --- سایر 18,000 2,877,881,940 Rls. 31,860 $
مجموع کل
18,774,895,007 ريال
مجموع کل
192,799 دلار
[1]