آمار کل " صادرات به" کشور (بريتانيا) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 سمنان بريتانيا 51053100 موي نرم (کرک) بزکشميري حلاجي شده يا شانه زده 2,288 16,298,427,288 Rls. 152,724 $
مجموع کل
16,298,427,288 ريال
مجموع کل
152,724 دلار
[1]