آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,868,685 75,999,018,259 Rls. 803,534 $
2 1 1398 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 77,970 2,403,070,072 Rls. 21,832 $
3 1 1398 سمنان افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 25,000 1,072,656,875 Rls. 11,875 $
مجموع کل
79,474,745,206 ريال
مجموع کل
837,241 دلار
[1]