آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 سمنان ازبکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 35,813 2,341,650,454 Rls. 21,274 $
2 1 1398 سمنان ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 395,800 837,472,936 Rls. 9,334 $
3 1 1398 سمنان ازبکستان 69072300 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 65,300 394,060,262 Rls. 4,362 $
مجموع کل
3,573,183,652 ريال
مجموع کل
34,971 دلار
[1]