آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 سمنان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 46,000 6,582,245,800 Rls. 59,800 $
2 1 1398 سمنان ارمنستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 21,000 2,427,065,550 Rls. 22,050 $
مجموع کل
9,009,311,350 ريال
مجموع کل
81,850 دلار
[1]