آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 سمنان آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 56,000 1,479,354,240 Rls. 13,440 $
2 1 1398 سمنان آذربايجان 28362000 کربنات دي سديم 50,000 1,174,277,000 Rls. 13,000 $
مجموع کل
2,653,631,240 ريال
مجموع کل
26,440 دلار
[1]