آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 سرخس ترکمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,698,625 10,939,545,781 Rls. 116,168 $
2 1 1398 سرخس ترکمنستان 27101910 روغن موتور 61,443 3,917,693,554 Rls. 43,376 $
3 1 1398 سرخس ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 50,000 2,379,750,000 Rls. 23,750 $
4 1 1398 سرخس ترکمنستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 19,950 2,028,727,470 Rls. 22,612 $
5 1 1398 سرخس ترکمنستان 25202000 گچ 66,000 183,043,080 Rls. 1,978 $
6 1 1398 سرخس ترکمنستان 27101920 گريس 3,580 157,621,672 Rls. 1,745 $
7 1 1398 سرخس ترکمنستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 3,450 151,897,980 Rls. 1,682 $
8 1 1398 سرخس ترکمنستان 85078000 - ساير انباره ها 940 129,987,790 Rls. 1,449 $
9 1 1398 سرخس ترکمنستان 74010000 ماته‌های مسی (Copper mattes)؛ مس سیمانی (مس رسوب شده (Precipitated)؛)./ماته‌هاي مسي (Copper mattes)؛ مس سيماني (مس رسوب شده  (Precipitated)؛). 21,650 122,376,716 Rls. 1,364 $
10 1 1398 سرخس ترکمنستان 69074090 ـ ـ ـ سایر 22,396 117,682,896 Rls. 1,312 $
مجموع کل
20,128,326,939 ريال
مجموع کل
215,435 دلار
[1]